ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
10:50 PM

ನಾನು

Posted by ekanasu

ವರ್ಷಾಚರಣೆ

ನನ್ನೊಳಗಿನ
ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ
ಸಿಲುಕಿ
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿವ
ಪತ೦ಗ
- ಅನು ಪಾವಂಜೆ

0 comments:

Post a Comment