ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ -ರಾಷ್ಟ್ರ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824-2220422, 011-25603101 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ...

3 comments:

ekanasu said...

no words...
didnt recover from that...
ok tc. bye

Santhos

Anonymous said...

ಭಾವನೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಶಬ್ದಗಳೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
Shankarnarayan

Anonymous said...

Ramachandra: By the by, it is the sceond incident of overshooting of runway at Mangalore Airport
the first one is during 70's
when Indian Airlines carrying Veerappa Moily overshoot runwaay

Post a Comment