ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಕ್ಲಿಕ್...

ನಿಸರ್ಗವೇ ಹಾಗೆ... ಸೋಜಿಗ... ನೋಡಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬಂತೆ. .. ಆ ಹಸಿರ ಹೊನ್ನಿನ ರಾಶಿ, ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯ ಬಾನಂಚಿನ ಚೆಲ್ಲಾಟ...ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಧುರ...ಮನೋಹರ...
ಚಿತ್ರ: ಅಭಿಲಾಶ್ ಪಿ.ಎಸ್

0 comments:

Post a Comment