ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರ

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಳೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳು ದೋಣಿ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ಪಿ.ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹೀಗಿದೆ...

0 comments:

Post a Comment