ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರ

* ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡೊ ಹರಿಯೆ
ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆ ನರಹರಿಯೆ
- ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಕುರ್ಚಿಯನು ಕೊಡೊ ದೊರೆಯೆ
ತಾಗಿದರು ಬಿಸಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲವೆ ಉರಿ, ಯಡಿ ದೊರೆಯೆ

* ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವೆ
ಆವ ಪರಿಯಲಿ ಸಲಹೊ ದೇವ ಚಿನ್ಮಯನೇ
- ಹೂವ ನೀಡ್ವರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂವನಿಡುವೆ
ನೋವ ನೀಡ್ವುದೆ ನಿನ್ನ ಕುಟಿಲ ಹೇ ಯಡಿಯೇ
* ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನೂ; ಲೋಕದೊಡೆಯ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನೂ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದೊಡೆಯ
ದಾಸಗೊಲಿದು ತೇರನೇರಿ ತೇಜಿ ಪಿಡಿದು ನಡೆಸಿದಾತ
- ಈತನೀಗ ರೇಣುಕಾರ್ಯನೂ; ಗುಂಪಿನೊಡೆಯ
ಈತನೀಗ ರೇಣುಕಾರ್ಯನೂ
ಈತನೀಗ ರೇಣುಕಾರ್ಯ ಈ ಸಮಸ್ತ ಗುಂಪಿನೊಡೆಯ
ಹೇಸಿಗೆಟ್ಟ ಶಾಸಕರನು ಕೂಡಿ ಯಡಿಯ ಕುಣಿಸುವಾತ

* ಎಂದಿದ್ದರೀ ಕೊಂಪೆ ಎನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರದು
ಮುಂದರಿದು ಹರಿಪಾದ ಹೊಂದುವುದು ಲೇಸು
- ಎಂದಿದ್ದರೀ ಯಡಿಯಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರದು
ಮುಂದರಿದು ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ, ಹೊಸ ಲೀಡ್ರೆ ಲೇಸು

* ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೊ ಮನುಜ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ಹರಿಯ
ಅಜ ಭವೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತ ಪಾದ ಯುಗವಾ
- ಭುಜಿಸೆ ಬದುಕೆಲೊ ಪಾಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿರಿಯ
ನಿಜ ನೀನು ರಾಜಕಾರಣಿಯೆಂಬ ಗಡವ

+ ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೇ
ನೀವೇನೂಟವ ಮಾಡಿದಿರಿ
- ಕೊಂಕುಬುದ್ಧಿಯ ನಾಯಕರೇ
ನೀವೇನಾಟವನಾಡಿದಿರಿ

+ ಧರ್ಮವೆ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರ
ಮರ್ಮವನರಿತು ಮಾಡಲುಬೇಕು ತಂತ್ರ
- ಮರ್ಮವೆ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರ
ಕರ್ಮ ನಿಮದು, ಮಾಡುವೆವ್ ನಾವ್ ಕುತಂತ್ರ

+ ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯವಿಲ್ಲ
ಚಿಂತೆಯನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನೆನೆ ಮನವೆ
- ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದ ಜನಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯೆಯಿಲ್ಲ
ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ ಎನಗೆ ಎನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯದೆ

+ ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ
ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೊ ಬಲು ಧನದ ಸಿರಿಯೋ
- ಆರು ಹಿತವರು ನಮಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ
ಕಳ್ಳನೋ ಸುಳ್ಳನೋ ಬಲು ಚತುರ ಖಳನೋ

+ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರು
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಸವಿ ಬಲ್ಲವರೆ ಬಲ್ಲರು
ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಮವೆಂಬ
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
- ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರು
ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಜಾ, ಬಲ್ಲವರೆ ಬಲ್ಲರು
ಕೊಲ್ಲಬಹುದೈ ಹೊಡೆದು ಈ ರಾಜಕಾಣರ್ಿಗಳ
ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ


ಎಚ್. ಆನಂದರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

0 comments:

Post a Comment