ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
10:09 PM

ಮನದ ತಳಮಳ

Posted by ekanasu

ಸಾಹಿತ್ಯ
ಚಿಗುರು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಮರವು ಆಸರೆ
ಆದರೆ...
ಮಾಮರವನ್ನೇ ಕಡಿದರೆ...ಯಾರಿಹರು ಅದಕೆ
ಆಸರೆ...?ಅಳುವ ಕಂದನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸರೆ
ಆದರೆ...
ಆ ಅಮ್ಮನ ಬೇನೆಗೆ ಯಾರಿಹರು
ಆಸರೆ...
ನನ್ನೆದೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಗೆಳೆತನವೇ
ಆಸರೆ...
ಆದರೆ ಆ ಗೆಳೆತನಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾಸರೆ
ಓ ಜಗವೇ..
ಮಾಡದಿರು ಎನ್ನ ಒಂಟಿ...
ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂಟಿತನವ
ತರದಿರು ಎನಗೆ...

- ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್. ರಾವ್.

0 comments:

Post a Comment