ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರ
ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಕನಸು...
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಎಂದೇ ಜನ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಈ ಕನಸು.ಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಓದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕನಸು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಲೇಖನಗಳಿರಲಿ, ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಈ ಕನಸು ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಕನಸುಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ.ಶುಭವಾಗಲಿ.
- ಟಿ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಮಾಗೋಡು.

0 comments:

Post a Comment