ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರ
ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕನಸು ಮುಕ್ತವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಈ ಕನಸಿನ" ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಹೊಸಬರಿಗು ಸಹ ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ "ಈ ಕನಸು.ಕಾಂ" ಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. "ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ ನನ್ನ ಕವನಗಳ ಹೂ ಅರಳಿತು, ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ನನ್ನ ಬರಹ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿತು, ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತಿರುವೆ, ನಿನ್ನನು ಮೊದಲ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತಿರುವೆ.

- ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್

0 comments:

Post a Comment