ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ

ಕೆರೆಮನೆ ಶಂಭುಹೆಗಡೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ ನೀಡುವ ಕೆರೆಮನೆ ಶಂಭುಹೆಗಡೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥವು 2010ರ ಜನವರಿ-ಡಿಶಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಂಥವು ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬಯಲಾಟ, ಮೂಡಲಪಾಯ, ಸಣ್ಣಾಟ, ಪಾರಿಜಾತ, ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಕಾಶಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಅಕ್ಷರ, ವಿನೋಬಾನಗರ, ಸಾಗರ-577401(ದೂರವಾಣಿ-08183-226776, 9480012488) ತಿಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕಾಶನವು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
ಇದು ಕೆರೆಮನೆ ಶಂಭುಹೆಗಡೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 2009ರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್.ಗಣೇಶರ 'ಯಕ್ಷರಾತ್ರಿ' ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದ ಗ್ರಂಥಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಾ.ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರರ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಹಾರ್ಯ' ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

0 comments:

Post a Comment