ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
7:21 PM

ಮನಸ್ಸು...

Posted by ekanasu

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮನಸು ಹೇಳುವ ಮಾತನಾಲಿಸುತಲಿ
ಕತ್ತಲೆಯ ದಾರಿಯಲಿ ಬೆಳಕನರಸುತಲಿ
ಕನಸಿನಾ ಲೋಕದಲಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ
ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಿರುವೆನಾ ಅದು ಕನಸಿನಲಿ...
ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲಿ
ದೀಪವೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ
ಇರುಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲು ಹಾರುವಂತೆ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಿದೆ ಈ ಜೀವನದಲಿ


ಬೆಳಕನ್ನರಸುವುದು ನಿಜವಾದರೂ
ಕತ್ತಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ಯುವರ್ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲದೆಂಬ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ ಆದರೆ
ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿಯು ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಸತ್ಯ
ಹೊಳೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ...

ಸೂರ್ಯನೇ ನಾನೆಂಬ ಅಂಧಾಭಿಮಾನದಲಿ
ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆದೆ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲಿ
ಆದರೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಇದು ನನಸಾಗದ ಕನಸು
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಂತೆ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಿಕನಂತೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾಣದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತಿದೆ
ಈ ಮನಸು...

- ಸೌಮ್ಯ ಸಾಗರ.

0 comments:

Post a Comment