ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ರೋಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ....

0 comments:

Post a Comment