ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಈ ಕನಸು ಅವಾರ್ಡ್

ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಙಾನದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನು ಗುರುವಿನ ರೂಫದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗುರುವನ್ನು 'ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು. ಅದರ ಮೇಲೇ ಗುರುಗಳದ್ದೇ ಮೊದಲ ಅಚ್ಚು. ಗುರುವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ ವಿಷ್ಣುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉದಿಸುವ ಶಂಕೆ,ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮಹೇಶ್ವರನಾಗುತ್ತಾನೆ.


ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೂ ಗುರು ಬೇಕು. 'ಗುರುವಿನ ಗುಲಾವನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ". ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಶಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಗದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಗುರುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅರಿತುಕೋಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮರು 'ಗುರುವೇನು ಮಹಾ'?ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಗುರು ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಸಹಜ. ಗುರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯಂತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಗೊಳಿಸುವ, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ... ನಿತ್ಯವೂ ವಂದಿಸೋಣ...

-ಮಲ್ಲಿಕಾಭಟ್ ಪರಪ್ಪಾಡಿ.

0 comments:

Post a Comment