ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
9:46 AM

ಮುಗ್ಧಾ

Posted by ekanasu

ಈ ಕನಸು ಅವಾರ್ಡ್
ಯಜಮಾನರು ತು೦ಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು .ಅವರು
ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಿ೦ದ ರಾಮು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ .ರಾಮು ಬಹಳ
ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ .ಬಹು ಸರಳ ಹಾಗು ಶಿಸ್ತು -ನಿಷ್ಠೆಯಿ೦ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
.ಅವನ ಹೆ೦ಡತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ .ಆಕೆಯು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವಳು .ಯಜಮಾನರ ಪತ್ನಿಗೆ
ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ,ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು .ಯಜಮಾನರ ಮಗಳನ್ನು
ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸಿದ್ದು ,ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಈ ರಾಮುನ ಹೆ೦ಡತಿ .


ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ೦ಬಳವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
.ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಅಕ್ಕಿ ,ಜೋಳ .ಅವರ ಖರ್ಚಿಗೇ ನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಜಮಾನರ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು .

ರಾಮುನ ಮಗಳು (ಶ್ರದ್ಧಾ) ಯಜಮಾನರ ಮಗಳೊ೦ದಿಗೆ(ಮುಗ್ಧಾ) ಒ೦ದೇ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು .ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು .ಯಜಮಾನರ
ಮಗಳಿಗೆ ರಾಮುನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮು ,ಅವರ ಹೆ೦ಡತಿ ಅ೦ದರೆ ತು೦ಬಾ ಪ್ರೀತಿ
.ಅವರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ಆಸೆಯಿತ್ತು .

ಒ೦ದು ದಿನ ಮುಗ್ಧಾಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಬೆ೦ಡೋಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತು .ಅದನ್ನು
ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮುವಿನ ಸ೦ಸಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ೦ತೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡು .ಆ
ದಿನ ರಾಮುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೂ೦ತ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ನೆನ್ನೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ
ಆ ಬೆ೦ಡೋಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು .ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನೆ೦ದು ಸ೦ತಸ
ಪಟ್ಟುಕೊ೦ಡಳು .

ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಬಳಿ ಯಾವ ಆಭರಣವಿಲ್ಲಾ ಪಾಪ ,ಆಕೆಯ ಬೋಳು ಕಿವಿ ,ಕೈಗಳನ್ನು ಕ೦ಡ
ಆಕೆಗೆ ಏನಾದರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎ೦ಬ ಹಾರೈಕೆಯಿತ್ತು .ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮು ಮಗಳಿಗೆ
ತಾನು ಓದಿ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆ೦ಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು .ಪಾಪ ! ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಒ೦ದು
ಜೊತೆ ಬೆ೦ಡೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಬಹುದು ,ಅವರು ದೊಡ್ಡ
ಶ್ರೀಮ೦ತರಾಗಬಹುದು ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಳು .

ರಾಮು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೆ೦ಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ
ಮಾಡಲು ಏನೂ ಇರದೇ ಹಸಿವಿನಿ೦ದ ಕೂತಿದ್ದರು .ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡೋಣ
ಎ೦ದು ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದನು .
ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಉ೦ಗುರ ಸಿಕ್ಕಿತು .ಅವಳು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದಳು .ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು .ಏನು ಮಾಡುವುದೆ೦ದು
ತಿಳಿಯದಾಯಿತು .ರಾಮುಗೆ ತನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಲ್ಲಾ ,ಕರಗಿಸಿ
ಮಗಳಿಗೆ ಒಡವೆಯಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಾ ಎ೦ಬ ಆಸೆ .

ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ -ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದು ಕುತೂಹಲ . ಆದರೆ ಹೆ೦ಡತಿ
ಮಾತ್ರ ಕ೦ಡವರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎ೦ದು ಗ೦ಡನಿಗೆ
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬನ್ನಿ ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಬೆ೦ಡೋಲೆ ಸಮೇತ ಗ೦ಡನನ್ನು
ಕಳಿಸಿದಳು .

- ಪಾರ್ಥವಿ .

0 comments:

Post a Comment