ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ವೈವಿಧ್ಯ
ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮರ! ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮರ ಎನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಿಡ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮರ ಎಂಬ ಉದ್ಘಾರ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಜ್ಙಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ನೆರವಿನಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳನ್ನು "ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಟ್ರೀ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನಗರಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರವನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೋಡುಗರ ಬಳಿ ತನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಾಲತೆ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುಬ್ಜತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದೇ?

ಶ್ರೀಧರ ಅಣಲಗಾರ, ನಂದೊಳ್ಳಿ
ಯಲ್ಲಾಪುರ(ಉ.ಕ

0 comments:

Post a Comment