ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
6:48 PM

ಜೀವನಾ...ಸಂಜೀವನಾ...

Posted by ekanasu

ಕ್ಲಿಕ್...

ಜೀವನ ಸಂಜೀವನಾ...ಎಂಬಂತೆ...ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.ಕವಿಯ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನೋಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ...ಅದರತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ...

- ಪೃಥ್ವಿನ್

1 comments:

Anonymous said...

some real beauties in the nature can be felt by only some person like hm

Post a Comment