ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ವೈವಿಧ್ಯ

ಎರಡು ಬಾಲದ ಹಲ್ಲಿ...ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಹಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಈ ಕನಸು.ಕಾಂ ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನೀಡಿ.

ಚಿತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂಗೇರ

0 comments:

Post a Comment