ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಸಾಹಿತ್ಯ
ನಿಗೂಢ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂರನೇ ಕಂತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಕಿದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುಗ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆ,ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ...

0 comments:

Post a Comment