ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
12:15 AM

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ...

Posted by ekanasu

ಸಾಹಿತ್ಯ
ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯ

ಅರಿಯದೇ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ

ಕೈಜಾರಿ ಹೋದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ

ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಭಾವ ಒಂದೇ ಆದರೂ

ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಲವಾರು-

ಧ್ವನಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಅಪಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ

ಹೇಳಿದ್ದೊಂದೇ ಮಾತಾದರೂ ಹೇಳಲಾಗದೆ

ಹೋದವೆಷ್ಟೋ!


ಮಧ್ಯೆ ನುಗ್ಗಿ ಸುಂದರ ಕೊಳಕ್ಕೆ

ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದವೆಷ್ಟೋ

ಈ ಮಾತನಾಡಿದವರಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಬೇಜಾರು

ಕೇಳಿದವರಿಗೂ

ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಆ

ಬಿರು ನುಡಿಗಳಿಗೆ.ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ...

- ಸೌಮ್ಯ ಸಾಗರ.

0 comments:

Post a Comment