ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
11:53 PM

ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ...

Posted by ekanasu

ವಿಶೇಷ ವರದಿ
ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ... ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ... ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳವೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ...ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಈ ಕನಸು...ಈ ರೋಚಕ ಅನುಭವಕಥನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

0 comments:

Post a Comment