ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
9:35 PM

"ಮಧು" ಸವಿಯುತಾ...

Posted by ekanasu

ಕ್ಲಿಕ್...
ನವದೆಹಲಿಯ ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೇನ್ನೊಣವೊಂದು ಮಧುಹೀರುತ್ತಿರುವುದು...

ಚಿತ್ರ: ಪಿ.ಟಿ.ಐ

0 comments:

Post a Comment