ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಕ್ಲಿಕ್...
ಜೋಧ್ ಪುರ್: ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ತಂದು ಉಣಿಸಲಣಿಯಾಗಿರುವುದು...
ಚಿತ್ರ: ಪಿ.ಟಿ.ಐ

0 comments:

Post a Comment