ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಕ್ಲಿಕ್...

ಗಿಡುಗವೊಂದು ಇತ್ತೇಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ತುತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಪಿ.ಟಿ.ಐ

0 comments:

Post a Comment