ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
4:48 PM

ಓ...ಹೃದಯವೇ...

Posted by ekanasu

ಕ್ಲಿಕ್...

ಅಮೃತ್ ಸರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಗುಬ್ಬಿ(ಗುಂಡಿ)ಗಳ "ಹೃದಯ"

ಚಿತ್ರ: ಪಿ.ಟಿ.ಐ

0 comments:

Post a Comment