ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಕ್ಲಿಕ್...

ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರೂಪದರ್ಶಿಗಳು.

0 comments:

Post a Comment