ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
10:45 PM

ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ

Posted by ekanasu

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರ
ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ....... ಕಡು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟೀಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ರೂಗಳನ್ನು ೧೯೩೭ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ನೀಡಿದ ರಸೀದಿ.ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ದಾಖಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

0 comments:

Post a Comment