ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
10:26 PM

ದೇಹ

Posted by ekanasu

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಈ ದೇಹ
ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ
ಒಂದು ಕಣ

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ದಿನವೂ
ಉಳಿಯದ ಹೆಣ
ಬದುಕಿರುವಾಗ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ
ಬಯಸುವ ಗುಣ

* * *

ಉತ್ತರ
ದೇಹ
ಬೀಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿತು
ಹೇ...ದವಸ ಧಾನ್ಯ
ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ
ನೀವು ನನಗೆ ಆಹಾರ
ದವಸ ಧಾನ್ಯವೂ
ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿತು
ಹೇ ದೇಹ
ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು
ಮೆಲ್ಲಲು ಮುಂದೆ
ನೀನೇ ನಮಗೆ
ರುಚಿ ರುಚಿ ಗೊಬ್ಬರ

-ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್

0 comments:

Post a Comment