ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಕ್ಲಿಕ್...
ಚಿತ್ರ: ರಾಮಚಂದ್ರ.

1 comments:

Anonymous said...

ಈ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ದ ಫೊಟೊ ಸಾಗರದ ಎಲ್, ಬಿ ಕಾಲೇಜಿ ನಸಮೀಪ ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು

Post a Comment