ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
9:05 PM

ಇರುವೆ

Posted by ekanasu

ಯುವಾ

ಒಂದು ಇರುವೆ ಕಂಡಿತು ಬೆಲ್ಲ
ಹೇಳಿತು ಸಾಲಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಲ್ಲ
ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು
ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ದಂಡು

ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಳೆದರು ಬೆಲ್ಲ
ತೋರಿದರು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಲ್ಲಾ
ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಫಲಿಸಿತು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಲಭಿಸಿತು.

- ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್

0 comments:

Post a Comment