ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಾಲ್ಮೀಕೀ ರಾಮಾಯಣದ ಪುನರವತರಣ - ರಾಮಕಥಾ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - Live


Live video from your iPhone using Ustreamಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2012 ರಿಂದ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2012ರ ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 6.00 ರಿಂದ 9.00ರ ವರೆಗೆ,ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ.

0 comments:

Post a Comment