ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...


ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ...

ಒಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಷಯ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಂಡು, ಓರ್ವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತರಲು ಹೇಳಿದರು. ಶಿಷ್ಯ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಹೋದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾದು ಹೋಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಸರು ಕದಡಿ ನೀರು ಒಂಡಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಣ ನೀರನ್ನು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ,ಶಿಷ್ಯ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಮರಳಿ,ನೀರು ಕದಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬುದ್ಧ ಪುನಃ ತನ್ನ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರಿನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹೇಳಿದರು. ನೀರು ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಶಿಷ್ಯ ಮರಳಿ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ.

ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರಿನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ತಳವೂರಿತ್ತು. ನೀರು ಶುಚಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧನಿಗಾಗಿ ತಂದ.

ಬುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. - ನೀನು ನೀರು ಶುದ್ದಿ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು ! ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಮಣ್ಣು ತಾನಾಗೆ ತಳವೂರಿತು. ನಿನಗೆ ಶುದ್ದ ನೀರು ಲಭಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ - ಅದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡು. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಳವೂರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಲು ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್

0 comments:

Post a Comment